top of page

Over ons

Ontstaan van de vereniging

De vereniging is in 1997 opgericht als militaire vereniging en beginsel bedoeld voor de Koninklijke Militaire School waar aan aspirant onderofficieren de gelegenheid geboden wordt om in eigen tijd en op eigen risico te werken aan het verbreden en verdiepen van leiderschapscompetenties.

Junior leiders moeten zeer goed voorbereidt worden op hun toekomstige taak waarbij de toekomstige leider moet beschikken over een voldoende mate van zelf kennis en hoe hij om gaat met emoties. Emoties zijn een fact of life, ze beïnvloeden ons en de mensen om ons heen dan kun terecht spreken over vormen. Anders gezegd; hoe beter je het eigen gedrag doorgrondt, hoe effectiever je leiding geeft.

De duiksport is bij uitstek geschikt om te werken aan emoties, andere omgevingsfactoren ervaren en erkennen en weten van jezelf hoe je reageert. Dit door verantwoording te nemen voor jezelf en je buddy. Dit alles onder leiding van (oud) Defensie kaderleden waarmee een vormend karakter gewaarborgd wordt.

Je krijgt inzicht in je eigen sterke en zwakke punten, en hoe beter dat inzicht is, hoe effectiever je kunt leidinggeven en hoe meer je leert inzien wat anderen drijft en beperkt. Dat vereist dat je jezelf ook kwetsbaar moet durven opstellen, dat je laat zien wie je bent en dat je open staat voor anderen.

Dit gevoel bieden we door een open sfeer tussen de instructeurs en leerlingen en is er ook ruimte voor andere onderwerpen dan het alleen de duiksport.

Voor iedereen geldt ook hier dat hoe beter je weet wat er op de werkvloer leeft, hoe beter je leiding kunt geven.

Bij dit alles staat de veiligheid, het houden aan regelgeving en vakmanschap voorop.

bottom of page