top of page
Bestuur & Commissies

Onze vereniging is formeel georganiseerd. Wij zijn opgericht bij notariële akte en staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40177814.

Het aansturen van de vereniging is in handen van het dagelijks bestuur. Tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) kiezen we gezamenlijk de bestuursleden voor het komende jaar(en). Alle leden hebben hier inspraak en kunnen hun stem uitbrengen.

Onze vereniging is een actieve vereniging. We organiseren verschillende activiteiten gedurende het hele jaar. Naast de activiteiten zijn er ook veel van onze leden vrijwillig actief om de vereniging draaiende te houden en te zorgen dat we de gezellige club blijven die we zijn. Behalve het dagelijks bestuur zijn er daarom een aantal commissies, zodat de taken goed verdeeld worden. 

IMG_8394.JPG

Rolf van Gent

Rolf is het gezicht van onze vereniging. Hij vertegenwoordigd, geeft leiding aan de vereniging en behoud het overzicht mbt alles wat er gebeurd binnen onze vereniging. Elk jaar roept hij een algemene ledenvergadering bij één en brengt verslag uit aan de aanwezigen.

IMG_9351.jpg

Fiona de Jong 

Fiona is in de rol van onze secretaris onlosmakelijk verbonden met de voorzitter van onze vereniging. Zij ontlast de voorzitter mbt het plannen, organiseren en het verslagen van vergaderingen. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor het gehele ledenbestand van onze vereniging.

2015-05-09 10.32_edited.jpg

Raymond Smit

Als penningmeester is Raymond verantwoordelijk voor alle financiële zaken die binnen onze vereniging voorkomen. Hij begeleid het bestuur en commissies op financieel gebied en draagt zorg voor een juiste verslaglegging. Elk jaar legt hij financieel verantwoording af in de algemene leden vergadering.

IMG_9354_edited.jpg

Marcel Mol

Activiteiten commissie

activiteiten@kms-duikteam.nl

Marcel als hoofd van de activiteitencommissie is verantwoordelijk voor het plannen en organiseren van leerzame en vooral leuke (duik)activiteiten. Dit doen zij met als doel om de saamhorigheid binnen de vereniging te stimuleren.

IMG_9352.jpg

Johan Gillis

Media commissie

media@kms-duikteam.nl

Johan als hoofd mediacommissie is verantwoordelijk voor het op een correcte wijze promoten van onze vereniging. Dit kan zowel binnen als buiten onze vereniging. Daarnaast is Johan verantwoordelijk voor alle digitale stromen binnen onze vereniging.

477341_original_R_K_B_by_Marko-Greitschus_pixelio.de_.jpg

Kascontrole commissie

Financieel toezicht

info@kms-duikteam.nl

De kascontrolecommissie is wettelijk verplicht. Zij controleren de kas van de vereniging en zijn verantwoordelijk voor het juist en correct uitbrengen van het financiële verslag van de penningmeester. Zijn houden toezicht op het financieel beleid van de vereniging.

bottom of page