Register AVG

Doel  Welke persoonsgegevens Grondslag Bewaartermijn  Ontvangers
Onderzoeken of u lid kan worden en het uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst. Voornaam Uitvoering van de overeenkomst Indien u lid wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst. Indien u geen lid wordt worden uw gegevens zo snel als mogelijk verwijderd binnen 6 maanden. Secretaris
Achternaam
Adres
Geboortedatum
Telefoonnummer
E-mail adres
Administratie Voornaam Uitvoering van de overeenkomst Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar. Penningmeester
Achternaam
Adres
Telefoonnummer
E-mail adres
Bankgegevens
Betaalgegevens
Versturen digitale berichten, waaronder nieuwsbrief Voornaam Uitvoering van de overeenkomst Zolang als men aangemeld is. Webmaster
Achternaam
E-mailadres
Ter benadering na beëindiging lidmaatschap. Bijvoorbeeld voor een reünie of bijzondere gebeurtenis. Voornaam Toestemming Zolang als de toestemming niet is ingetrokken. NVT
Achternaam
Adres
Telefoonnummer
E-mail adres
Aanmelden brevetering Voornaam Uitvoering van de overeenkomst Einde opleiding IADS
Achternaam
Adres
Telefoonnummer
E-mail adres
Pasfoto
Cursus Voornaam Uitvoering van de overeenkomst Einde opleiding Materiaalcommissaris
Achternaam
maten duikkleding
Voortgangscontrole cursus Voornaam Uitvoering van de overeenkomst Einde opleiding Instructeurs
Achternaam
Pasfoto