Statuten

De statuten en het huishoudelijk reglement zijn verkrijgbaar als download:

Statuten

 

Huishoudelijk reglement

KMS Duikteam is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40177814.