Lid worden

KMS_baretembleem

Naast aspirant onderofficieren is er ook ruimte voor (ex) medewerkers KMS en overige militairen relaties en hun gezinsleden. Hierdoor ontstaat een leuke ledenmix van zowel militairen, jeugd en volwassenen.

Inschrijven als lid kan door een inschrijvingsformulier en machtiging te downloaden en deze te sturen aan ledenadministratie@kms-duikteam.nl .

Het lidmaatschap is pas definitief na betaling van de contributie. Voor 2015 is dit vastgesteld op 30 euro per jaar. De contributie wordt geïnd via automatische incasso, daarvoor kunt u het machtigingsformulier gebruiken.